Catalin Peste

Catalin Peste

Thông tin cá nhân

Tuổi: 41
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: