Casterine Jolie

Casterine Jolie

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 10

Thông tin về tôi:

learning English

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Việt | Sơ cấp