capu caca

capu caca

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 2

Thông tin về tôi:

Hi, my name Ho. I'm from Ho Chi Minh city in Vietnam. I'm a software developer and want to learn English to help for my job. I also help you learn Vietnamese, so we can teach together J.

Please contact me via skype: huynhlongho.cntt or facebook: Capuchino Ca Ca

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Việt | Trung cấp