calogero puma

calogero puma

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 7

Thông tin về tôi:

étude: Gestion commerciale économie.

study: Management commercial economy.

studie: Beheer commerciële economie.

studio: Gestione economia commerciale.

Mon avenirs (my futures) : businessman

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: