BRYAN PEGUERO

BRYAN PEGUERO

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 2

Thông tin về tôi:

I have 27 years old and my native language is spanish. I m very interested in learn finish and if somebody want to exchange words, every help will be apreciated.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: