Bruno  Šmit

Bruno Šmit

Thông tin cá nhân

Tuổi: 39
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ

Tôi đang học: