Brian Schneider Roosevelt

Brian Schneider Roosevelt

Thông tin cá nhân

Tuổi: 59
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Đức (Đức) | Sơ cấp
  • Tiếng Indonesia | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Hồng Kông) | Sơ cấp