Boriana Naoumova

Boriana Naoumova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 61
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Cao cấp
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: