Bernarda Sabljić

Bernarda Sabljić

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ

Tôi đang học: