Berk Türkdoğru

Berk Türkdoğru

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: