Berk Artun

Berk Artun

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Sơ cấp