Bekir Erhan Çakmak

Bekir Erhan Çakmak

Thông tin cá nhân

Tuổi: 54
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bản ngữ

Tôi đang học: