Behiye  Alkol

Behiye Alkol

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học: