Beáta Halásová

Beáta Halásová

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: