Bareq Moha

Bareq Moha

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Iraq) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: