Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 6

Thông tin về tôi:

Hi, my name is Barbora. Do not know good English, but I'm learning. I'd like to practise my grammar and writing. I hope that someone can help me. =o)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Đức (Đức) | Cao cấp

Tôi đang học: