Barbara Vojtikova

Barbara Vojtikova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: