BARBARA NATSI

BARBARA NATSI

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: