BAHER KHALIL

BAHER KHALIL

Thông tin cá nhân

Tuổi: 47
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 12

Thông tin về tôi:

I had courses in Estonian but I did not use it for a long time so I am intrested to refresh my knowledge of the language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp

Tôi đang học: