Avgustina Zaimi

Avgustina Zaimi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Albania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: