Auksė Pakarklytė

Auksė Pakarklytė

Thông tin cá nhân

Tuổi: 17
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: