ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nhật | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Trung | Trung cấp
  • Tiếng Anh | Sơ cấp
  • Tiếng Việt | Sơ cấp