Aprinanda Safirah

Aprinanda Safirah

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hello

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Trung cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp

Tôi đang học: