Anton Janoviak

Anton Janoviak

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: