Anna Maria Ryhorczuk

Anna Maria Ryhorczuk

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 3

Thông tin về tôi:

He! I'm Anna! I'm Polish, but I live in Rome since many years. I want to learn English. Or better! I want to practice it!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ý (Ý) | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: