ANKITA Gaur

ANKITA Gaur

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 10

Thông tin về tôi:

I am currently a Law student, studying in India.

Learning new and different languages is one of my hobbies.

Anyone who wants to learn about Indian culture and Hindi is welcome :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Ấn Độ) | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Hà Lan (Hà Lan) | Sơ cấp