Anders  Meland

Anders Meland

Thông tin cá nhân

Tuổi: 56
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: