Anda Bilkšte

Anda Bilkšte

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Latvia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: