Anastasia Konobrodska

Anastasia Konobrodska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 9

Thông tin về tôi:

Ukrainian, wishing to study abroad. Preferably in the Netherlands.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: