Anamaria Mihaljevic

Anamaria Mihaljevic

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: