Ana Kumiša

Ana Kumiša

Thông tin cá nhân

Tuổi: 38
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 5

Thông tin về tôi:

Hello everyone!I need someone who want to teach me italian,I need to knowing italian for my job!I speak croatian,english,spanish and i want to know italian.Thanks a lot!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: