Ammar Daham

Ammar Daham

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Iraq) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: