Alireza Sada

Alireza Sada

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 3

Thông tin về tôi:

Hallo My name is Alireza and I live in Sweden. I like to laern English.

I can speak Dari, Persien, Swedish, Urdu.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: