Alireza Moradi

Alireza Moradi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập | Sơ cấp