Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 11

Thông tin về tôi:

jag är trevligtoch snäll person om jag kan inte brättta om mer själve jag kan gunska bra prata svenska :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: