Ali Sadat

Ali Sadat

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp
  • Tiếng Ả Rập

Tôi đang học:

  • Tiếng Do Thái | Sơ cấp
  • Tiếng Croatia | Sơ cấp