ali bab

ali bab

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: