Alexandru   Gheorghiță

Alexandru Gheorghiță

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: