Alex Rosh

Alex Rosh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 8

Thông tin về tôi:

Hi, my name is Alex. I'm 32 y.o. My occupation is IT-engineering. I like to travel, to play music and to talk :) Will gladly help anyone with Russian and Ukrainian languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: