Alex lei

Alex lei

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Bản ngữ

Tôi đang học: