Alex Kist

Alex Kist

Thông tin cá nhân

Tuổi: 56
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Indonesia | Sơ cấp