Aletheia Maistros

Aletheia Maistros

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 7

Thông tin về tôi:

Hi Everyone ,

I'm Alitheia and I'm interested in learning German and Greek.I'm 26 and live in the U.S

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: