Alena Michálková

Alena Michálková

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Cao cấp
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: