Aleksandra K

Aleksandra K

Thông tin cá nhân

Tuổi: 38
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 12

Thông tin về tôi:

I'm from Ukraine. I like communicating to people. I want to improve my English skills. If you interested in learning my native language I will be happy help you.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ

Tôi đang học: