alef ra

alef ra

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: Ngày 3 tháng 2

Thông tin về tôi:

iran

telegram.me/alef_ra_jim

alef.r.jim@gmail.com

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Sơ cấp
  • Tiếng Ả Rập (Iraq) | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp