Alain Schultz

Alain Schultz

Thông tin cá nhân

Tuổi: 53
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 12

Thông tin về tôi:

I am a 52 years old french male, fond of foreign languages and who wants to find new friends

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: