Ahmed Mohaned

Ahmed Mohaned

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp

Tôi đang học: