Ahmed khalid Alhayani

Ahmed khalid Alhayani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: