Ahmed Galal

Ahmed Galal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ

Tôi đang học: