Agnieszka Krupa

Agnieszka Krupa

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: